kalcipotriensalva

Slutsats: Tillsats av kalcipotriensalva kan förbättra effekten av den riktade UVB-fototerapin vid behandling av placktyp psoriasis.

Bakgrund: Riktad UVB och lokal kalcipotrien har ofta använts vid behandling av psoriasis, men den gemensamma effekten av kalcipotrien och riktad UVB har varit kontroversiell.

Syfte: Syftet med denna studie var att systematiskt utvärdera om effektiviteten av den kombinerade användningen av riktad UVB och kalcipotrien är överlägsen den riktade UVB enbart.

Metoder: Vi utförde systematisk granskning och metaanalys av randomiserade kontrollerade studier (RCT) på patienter med placktyp psoriasis genom att söka på de definierade nyckelorden i databaserna PubMed, EMBase och Cochrane Central Register. Poolad medelskillnad av Psoriasis Area and Severity Index (PASI) relativ förändring (%) uppskattades med hjälp av en slumpmässig effektmodell. Kvaliteten på inkluderade studier och publikationsbias utvärderades med Jadad-skalan respektive Eggers test.

Resultat: Totalt fem RCT inklusive 182 patienter inkluderades i den systematiska översikten. Den genomsnittliga skillnaden i PASI-relativ förändring (%) mellan den kombinerade behandlingen jämfört med enbart UVB som mål var -22,68 (95 % CI: -37,12 till -8,24; p = 0,002). Publikationsbias stöddes inte av Eggers test (p = 0,424).

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32419530/