Information om ljusbehandling

Ultraviolett ljus

Ultraviolett ljus är en term som används för de osynliga ljusvåglängder som ligger strax utanför den “synliga violetta” änden av spektrumet. Det finns flera olika sätt som används för att kategorisera de olika våglängderna inom det ultravioletta spektrumet, men i den här artikeln håller vi oss till de mest använda termerna, nämligen UV-A-strålning, UV-B-strålning och UV-C-strålning. Jordens atmosfär blockerar faktiskt många av de ultravioletta våglängder som solen sänder ut och hindrar dem att nå oss.

För medicinsk användning är vi mest intresserade av UV-B-strålning (även kallad UVB) och kommer därför först att så kort det går behandla de andra två ovannämnda områdena.

UV-A-strålning

Denna kallas även för UVA, UV-A och långvågig eller mörk strålning. Med UV-A-strålning avses våglängder av ultraviolett ljus på mellan 315 nm (nanometer) och 400 nm. Den gör att huden snabbt blir brun genom att huden oxiderar det melanin (pigment) som redan finns i kroppen. UVB är den våglängd som stimulerar kroppen att producera mer melanin. Ironiskt nog använder kroppen melaninet som en försvarsrespons för att hindra UV-strålningen från att skada djupgående hudvävnad. Din förmåga att “bygga upp detta försvar” genom att sola är till stor del genetiskt styrd.

Tidigare ansågs UVA vara en säkrare form av ultraviolett ljus och även om UVA förefaller bära ansvaret för färre cancerfall än UVB, orsakar den melanom, vilket är den överlägset farligaste typen av hudcancer. UVA-ljuset tränger djupt in i huden, förstör A-vitaminet och kan orsaka indirekta DNA-skador. Det orsakar inte hudrodnad (erytem), vilket gör att det blir svårare att mäta eventuella skador på huden till följd av exponering.

Utifrån ett fördelaktigt synsätt används UVA-ljus ibland för att behandla akne, även om det enligt vår åsikt finns säkrare och mer effektiva våglängder inom det röda och det blå spektrumet för att lindra akne, men det har helt klart en kortsiktig positiv effekt. UVA används även för behandling av neurodermit och som “Woods lampa”, vilken bara används för att diagnostisera hudåkommor (den är inte ett behandlingsalternativ). Bärbara UVA-lampor finns också tillgängliga från Dermfix genom “specialbeställning”.

PUVA-behandling

Denna är för närvarande endast tillgänglig under sträng medicinsk övervakning och därför inte ett alternativ för hemmabehandling. Vi skulle aldrig försöka åsidosätta den medicinska rådgivning som din hudläkare eller praktiserande läkare ger, men det verkar som att behandling med smalbands-UVB även på det kliniska planet gradvis håller på att ersätta PUVA som förstahandsbehandling tack vare de mycket färre biverkningarna.

UV-C-strålning

Denna strålning är ljusvåglängden mellan 100 nm (nanometer) och 280 nm. Den används huvudsakligen för sterilisering i laboratorier och vårdinrättningar. DNA i levande organismer absorberar den ultravioletta strålningen bäst vid toppar på cirka 185 nm och 265 nm. Det är kommersiellt lättare att producera UVC-ljus som avger runt nivån 254 nm och därför är detta ljus det som används mest. Effekten av UVC-strålningen kanske inte direkt dödar organismen men skador på DNA gör att den slutar att reproducera sig. Nu används även UVC i vissa moderna vattenreningsanläggningar.

UV-B-strålning

Detta är det område som är av störst intresse för våra kunder. Det avser ljusvåglängder mellan 280 nm och 315 nm och kallas därför ibland även för mellanvågig UV-strålning. Det är dessa våglängder som har visat sig effektiva i behandlingen av hudsjukdomar som psoriasis, vitiligo och atopisk dermatit (eksem). Under de första åren som man använde sig av UVB-behandling har lamporna som använts historiskt sett avgett hela våglängder mellan 280 nm och 315 nm och dessa kanaler kallas fortfarande för “bredbands-UVB”. Dessa våglängder omfattar både de som visat sig vara terapeutiska och de kortare våglängderna som orsakar hudrodnad (erytem) och till och med solbränna. Dessa icke önskvärda våglängder (de under 305 nm) som orsakar erytem kan ge en ökad risk för hudcancer, orsaka obehag och naturligtvis begränsa antalet möjliga behandlingsalternativ. Sedan 1980-talet har det mer moderna svaret varit användningen av “smalbands-UVB-rör”. Dessa avger bara UVB-ljus i våglängderna runt cirka 310 – 313 nm men är fortfarande mycket effektiva i behandlingen av hudsjukdomar. Behandlingstiderna för smalbands-UVB-rör är något längre än för bredband, men detta kan enkelt uppvägas genom att använda fler rör.

Ultraviolett ljus och D-vitamin

Huden producerar D-vitamin som ett försvar mot exponering av UVB-strålning främst inom området 285 nm – 315 nm. År 2002 publicerade Dr. William B Grant en artikel i vilken det hävdades att det i USA årligen inträffar 23 800 förtida dödsfall i cancer på grund av D-vitaminbrist. Det är mer än de 8 800 dödsfall som inträffar till följd av melanom eller skivepitelcancer. Annan forskning uppskattar att 50 000 – 63 000 personer i USA och 19 000 – 25 000 i Förenade kungariket årligen dör i förtid på grund av de inte fått i sig tillräckligt med D-vitamin. Den senaste forskningsstudien som gjordes av Dr. Richard Setlow vid Brookhaven National Laboratory i New York visar att D-vitamin verkar skydda mot tumörer i bröst, lungor, tjocktarm och prostata.

Våra åsikter

Den medicinska vetenskapen utvecklas ständigt både i fråga om åsikter och behandlingar vad gäller ultraviolett ljus. Mot bakgrund av de uppgifter som vi för närvarande har tillgång till har vi intagit följande ståndpunkt vad gäller exponering för UV-strålning och ljusbehandling, men vi betonar att detta endast är vår aktuella åsikt och var och en måste fatta ett eget beslut.

1. UVA-ljus för solning

Eftersom solning uteslutande görs av kosmetiska skäl skulle vi inte stödja denna användning i förhållande till eventuella långsiktiga biverkningar.

2. Behandling av Akne med UVA-ljus

Vi anser att de ljusbaserade behandlingar som erbjuds med rött och blått ljus är säkrare och mer effektiva med få eller inga biverkningar och skulle därför inte rekommendera UVA-ljus.

3. Psoriasisbehandling med PUVA

Denna är för närvarande endast tillgänglig under sträng medicinsk övervakning och därför inte ett alternativ för hemmabehandling. Vi skulle aldrig försöka åsidosätta den medicinska rådgivning som din hudläkare eller praktiserande läkare ger, men det verkar som att behandling med smalbands-UVB även på det kliniska planet gradvis håller på att ersätta PUVA som förstahandsbehandling tack vare de mycket färre biverkningarna.

4. UVB-ljus för produktion av D-vitamin

Ny forskning visar de många fördelarna med att ha tillräckliga och hälsosamma D-vitaminnivåer och även de allvarliga nackdelarna med D-vitaminbrist. I tusentals år har människokroppen utvecklats till att framställa D-vitamin från solljus och stärka benstommen. På norra halvklotet står solen tyvärr lågt på himlen mellan oktober och maj månad och solens strålar filtreras så fullständigt bort i atmosfären att kroppen endast kan tillverka mycket lite D-vitamin. Vi stödjer Dr. Thomas Stuttafords åsikt att lösningen är att vara utomhus utan solskyddsmedel tillräckligt länge för att absorbera lite sommarsol för att bygga upp ett lager av Vitamin D3. Som den ledande vetenskapliga informationssekreteraren för cancerforskning Joanna Owens nyligen förklarade: “Det är en lång väg att färdas för lite solljus. Den mängd exponering du behöver för att komplettera din D-vitaminnivå är alltid mindre än vad som behövs för att bli brun eller få en solbränna, vilket ökar risken för hudcancer.

5. UVB-ljus för behandling av psoriasis, vitiligo och atopiskt eksem

Som beskrivits ovan anser vi att smalbands-UVB-rör som ger våglängder runt 311 nm är det säkraste alternativet jämfört med bredbands-UVB och även PUVA-behandling. Detta beror på att smalbandet undviker de brännande UVB-våglängderna (erytemet) som mer allmänt associeras med hudcancer, det undviker även UVA som kan kopplas till den farligaste formen av hudcancer – malignt melanom. Vi anser att i den bästa av världar skulle alla UVB-behandlingar till hundra procent övervakas av sjukvårdspersonal på en klinik eller ett sjukhus, men vi respekterar också den enskildes rättigheter att söka en bekväm privat behandling i hemmet. Slutligen är UVB-ljuset tillgängligt för alla bara man går utanför dörren på sommaren och vi anser därför att en förnuftig plan för hemmabehandling med rätt utrustning och operativa riktlinjer faktiskt kan vara säkrare än oövervakad exponering för direkt solljus. Vi är medvetna om att psoriasissjuka bokar två eller tre veckors semester i solen bara för att försöka lindra sitt tillstånd något. Utöver kostnaderna, olägenheten och exponeringen för oönskade våglängder förefaller det mig bara ohälsosamt att plötsligt utsätta kroppen för en två veckor lång ljusterapi med starkt UV-ljus för att sedan låta psoriasisen gradvis återkomma under de följande månaderna.

Slutsats

Enligt vår uppfattning, vilken också delas av många inom hälso- och sjukvården, verkar det säkrare att upprätthålla en konstant låg nivå av exponering för smalbands-UVB hemma och att hela tiden i största möjliga utsträckning hålla dessa obehagliga hudbesvär under kontroll. Om ett antal år kanske det finns andra behandlingar för dessa åkommor, men när vi skriver detta framstår det som klart att smalbands-UVB är det bästa alternativet för dem som vill behandla sitt besvär med någon typ av ultraviolett ljusbehandling.

Obs! Observera att denna artikel endast är vår uppfattning, men om du har uppmärksammat några felaktigheter i det som beskrivs ovan får du gärna kontakta oss via e-post.