psoriasis

High-Throughput RNA-sekvensering avslöjar effekten av NB-UVB fototerapi på stora inflammatoriska molekyler av lesional psoriasis

Slutsats: NB-UVB är en effektiv behandling mot psoriasis. Vår studie stödjer slutsatsen att den kliniska effektiviteten av NB-UVB-terapi är baserad på undertryckandet av ett brett spektrum av inflammatoriska signalvägar, genuttryck av inflammatoriska cytokiner och ökade uttryck av antiinflammatoriska signalvägar i psoriasishud. Detta är den första studien som tillämpade avancerade molekylära tekniker för att undersöka fototerapi som en ny nyckel för att låsa upp genetisk kunskap och skapa ny information. Ytterst är målet att öka den medicinska kunskapen och förbättra patientvården av psoriasis.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34858799/