Returer och reklamationer

Din Ångerrätt

Som detaljhandelskonsument har du 14 kalenderdagar från dagen efter att en vara levererats fysiskt för att meddela oss att du vill returnera en vara. Du har sedan ytterligare 14 kalenderdagar från den tidpunkten för att faktiskt returnera artikeln eller tillhandahålla bevis på returen om den redan är klar. Du måste bära den direkta kostnaden för att returnera varorna. När varorna returneras återbetalas din betalning via den ursprungliga betalningsmetoden (t.ex. Paypal till Paypal eller Bank till Bank). Om beställningen redan har skickats, vänligen kontakta oss omedelbart (eftersom vi fortfarande kan stoppa leveransen) eller på annat sätt skicka tillbaka varan till vår brittiska eller europeiska adress för full återbetalning - men fyll i dina beställningsuppgifter så att vi kan bearbeta detta snabbt och effektivt. Avbokningsperioden löper ut efter 14 dagar från den dag då du förvärvar den slutliga varan fysiskt (eller förvärvas för dina räkning av en annan tredje part än transportören och anges av dig).

Bearbetar återbetalningar

Vi återbetalar alltid köpare inom 14 kalenderdagar, men vanligtvis mycket snabbare, när vi har mottagit den returnerade artikeln eller beviset på returen. Vi återbetalar din ursprungliga kostnad för utgående porto men inte kostnaden för att returnera artiklar (om inte artikeln ursprungligen levererades av misstag eller är felaktig). Vi kan hålla tillbaka återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller om du har tillhandahållit bevis för att ha skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigast. Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då du meddelar oss om ditt tillbakadragande från detta avtal. Tidsfristen uppnås om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har löpt ut.

Inga lageravgifter

Du är endast ansvarig för något minskat värde på varorna som härrör från annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans beskaffenhet, egenskaper och funktion. Om du vill returnera en begagnad artikel (efter 14 dagars sista tidsfrist ovan), skicka ett e-postmeddelande till info@dermfix.eu för att diskutera om vi kan hjälpa till, och i det här fallet kan vi behöva ta ut en lageravgift.

För att utöva din ångerrätt, vänligen kontakta:

Dermfix GmbH
Ried 46C
6363 Westendorf, AT
E-post: info@dermfix.eu

Vänligen ange ditt beslut att återkalla avtalet tydligt. Detta uttalande kan göras per post, fax eller e-post. Vi bekräftar sedan mottagandet av din avbokning. För att uppfylla den 14 dagars avbokningsfristen är det tillräckligt att du skickar din kommunikation före uttagsfristen.


Exempel på information vi behöver för att behandla en avbokning:

Skicka till:

Dermfix GmbH
Ried 46C
6363 Westendorf, AT
e-post: info@dermfix.eu

Jag / vi [*] meddelar härmed att jag / vi [*] säger upp mitt / vårt [*] försäljningsavtal med följande varor:

Beställd på [*] / mottagen på [*]:

Namn på konsument (er):

Adress till konsument (er):

Konsument (er):
(krävs endast om detta formulär skickas på papper).

Datum:

[*] Radera vid behov.
Undantag

Rättigheterna ovan gäller inte följande kontrakt:

• Avtal för leverans av varor som görs enligt konsumentens specifikationer eller är tydligt anpassade.

• Kontrakt för leverans av förseglade varor som av hälsoskydd eller hygieniska skäl inte är lämpliga för återlämning och var otätade efter leverans.

• Affär till företag-avtal som inte omfattas av konsumenträtten.